Cac dich vu khac

 

Chúng tôi vẫn duy trì các dịch vụ khác để hỗ trợ Khách hàng. Với đội ngũ nhân sự và đối tác kinh nghiệm để cung cấp dịch vụ gia tăng cho các khách hàng. Chủ yếu là những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với mong muốn tạo môi trường kinh doanh toàn diện. Nơi mà các nhà đầu tư đến Việt Nam chỉ cần tập trung vào triển khai dự án kinh doanh.

LawPlus sẽ thực hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật. Các vấn đề làm việc với các cơ quan nhà nước, các thủ tục liên quan của doanh nghiệp.

Các dịch vụ khác bao gồm:

  1. Tư vấn các vấn đề về nhân sự, lao động;
  2. Các đăng ký, kê khai ban đầu;
  3. Mở tài khoản ngân hàng;
  4. Tính lương; bảo hiểm; thuế TNCN;
  5. Dịch vụ đăng ký bảo hiểm lần đầu (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn);
  6. Đăng ký và khai báo tăng giảm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;
  7. Làm việc với cơ quan quản lý lao động, cơ quan bảo hiểm, cơ quan thuế;
  8. Thực hiện các báo cáo liên quan đến lao động bắt buộc theo quy định pháp luật.
  9. Các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Chi tiết vui lòng liên hệ chúng tôi theo hotline +84 2862 779 399 hoặc email info@lawplus.vn.