sở hữu trí tuệ

 

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm:

(i) quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả

(ii) quyền sở hữu công nghiệp

(iii) quyền đối với giống cây trồng mới.

LawPlus cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyên môn về bảo hộ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ một cách hiệu quả với chi phí hợp lý.

Các dịch vụ liên quan sở hữu trí tuệ bao gồm:

 1. Tra cứu nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp;
 2. Tư vấn và đăng ký bảo hộ thương hiệu;
 3. Tư vấn và đăng ký bảo hộ logo;
 4. Cung cấp tư vấn và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;
 5. Tư vấn và đăng ký bảo hộ kiểu dáng sản phẩm;
 6. Tư vấn và đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích;
 7. Cung cấp tư vấn và đăng ký bản quyền đối với tác phẩm;
 8. Tư vấn và đăng ký bảo hộ giống cây trồng;
 9. Nhượng quyền thương mại và cấp Li-xăng;
 10. Tư vấn xử lý các khiếu nại đơn đăng ký;
 11. Tư vấn, rà soát, xử lý các xâm phạm, cạnh tranh không lành mạnh.

Chi tiết vui lòng liên hệ hotline +84 2682 779 399 hoặc email info@lawplus.vn để được hỗ trợ thêm.