&ev=PageView&noscript=1 />

VÌ SAO NÊN ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC PHẨM?

Thời đại 4.0 với sự lên ngôi của phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội,.các tác phẩm văn học – nghệ thuật ngày càng có cơ hội tiếp cận với khán giả. Điều đó kéo theo hệ lụy, các tác phẩm.dễ lâm vào tình cảnh bị sao chép và đạo nhái ý tưởng. Để tác giả có thể bảo vệ tối đa quyền và lợi ích.hợp pháp đối với “đứa con tinh thần” của mình, việc đăng ký bản quyền.tác phẩm trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Với kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, Law Plus sẽ cung cấp cho Quý khách.những quy định về bản quyền tác phẩm theo pháp luật hiện hành.

I. BẢN QUYỀN TÁC PHẨM

1.1. Bản quyền tác phẩm là gì?

Bản quyền tác phẩm là quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả (gọi là quyền liên quan).

Theo khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2022 (sau đây gọi tắt là Luật Sở hữu trí tuệ), quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Khoản 3 Điều 4 Luật này cũng quy định, quyền liên quan là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

1.2. Các đối tượng được đăng ký bản quyền

Dựa theo khoản 1 Điều 3 Luật Sở hữu trí tuệ, đối tượng được đăng ký quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

II. ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC PHẨM

2.1. Đăng ký bản quyền tác phẩm là gì?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 5 Luật Sở hữu trí tuệ, đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

2.2. Việc đăng ký bản quyền tác phẩm có cần thiết không?

Theo khoản 2 Điều 49 Luật Sở hữu trí tuệ, việc nộp hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Luật này. Quyền tác giả và quyền liên quan phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định, hay được định hình hoặc thực hiện hợp pháp, dù chưa đăng ký hay công bố, căn cứ Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, việc đăng ký bản quyền là vô cùng cần thiết. Bởi lẽ, đây là bằng chứng hữu hiệu ghi nhận các quyền lợi hợp pháp và chính đáng.của tác giả đối với tác phẩm, đặc biệt cần thiết khi phát sinh tranh chấp. Đồng thời, đăng ký bản quyền tác phẩm cũng góp phần phòng chống những hành vi làm phương hại và có nguy cơ làm phương hại đến tác phẩm.

Bên cạnh đó, căn cứ theo khoản 10a Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ, tiền bản quyền là khoản tiền trả cho việc sáng tạo hoặc chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, bao gồm cả tiền nhuận bút, tiền thù lao. Như vậy, trong một số trường hợp, chủ sở hữu quyền tác giả có thể nhận được tiền bản quyền đối với tác phẩm của mình.

III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ 

Việc đăng ký bản quyền tác phẩm (quyền tác giả, quyền liên quan).là thủ tục với mục đích xác lập quyền sở hữu đối với tác phẩm. Hiện nay, thủ tục này đã được.quy định tại Điều 50, Điều 51 và Điều 52 Luật Sở hữu trí tuệ. Theo đó, quy định này liệt kê chi tiết về thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện.

Để biết thêm về thủ tục đăng ký này, Quý khách.hàng có thể tham khảo bài viết QUYỀN TÁC GIẢ tại website của Law Plus.

Bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan về mặt pháp lý là phương thức mà Nhà nước và pháp luật tôn.trọng công sức và chất xám.của tác giả, cũng như quan tâm, khuyến khích các tác giả sáng tạo bằng lao động trí tuệ.

Mọi thắc mắc liên quan, Quý khách có thể liên hệ.với Law Plus qua email info@lawplus.vn hoặc website, hotline 02862 779 399 / 0965.052 039 / 0966 008 030 (WhatsApp, Viber, Zalo).

Bài viết liên quan