Bất động sản

Các dịch vụ liên quan đến pháp lý bất động sản LawPlus hỗ trợ khách hàng bao gồm:

  1. Mua, bán, thuê, cho thuê, cho thuê lại đất, nhà ở;
  2. Thuê, cho thuê văn phòng, khu thương mại phức hợp;
  3. Pháp lý kinh doanh bất động sản cho cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài;
  4. Góp vốn bằng tài sản, quyền sử dụng đất;
  5. Các thương vụ M&A các dự án;
  6. Tư vấn thực hiện các giao dịch, soạn lập hợp đồng;
  7. Tư vấn xử lý các tranh chấp liên quan;

Chi tiết vui lòng liên hệ hotline +84 2682 779 399 hoặc email info@lawplus.vn.

Các dịch vụ LawPlus hỗ trợ khách hàng bao gồm:

Trước hết, việc mua, bán, thuê, cho thuê, cho thuê lại đất, nhà ở;

Sau đó, việc thuê, cho thuê văn phòng, khu thương mại phức hợp;

Thay vào đó, pháp lý kinh doanh bất động sản cho cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài;

Kết quả là, việc góp vốn bằng tài sản, quyền sử dụng đất;

Thêm vào đó, các thương vụ M&A các dự án;

Và, việc tư vấn thực hiện các giao dịch, soạn lập hợp đồng;

Cuối cùng là, tư vấn xử lý các tranh chấp liên quan;