NHẬN DIỆN RỦI RO PHÁP LÝ TRONG DOANH NGHIỆP

Nhận diện rủi ro pháp lý trong doanh nghiệp là một phần rất.quan trọng để đảm bảo doanh nghiệp phát triển bền vững. Do đó, doanh nghiệp cần có sự đầu tư nghiêm túc cho nhiệm vụ này.

1. Định nghĩa rủi ro trong doanh nghiệp

Trước hết, cần hiểu rằng “rủi ro pháp lý” là những sự kiện.khách quan, xảy ra bất ngờ, gây thiệt hại cho doanh nghiệp, bị gây.nên bởi yếu tố chủ quan của doanh nghiệp.và yếu tố khách quan từ bên ngoài xảy ra trong quá trình hoạt động.

2. Phân loại rủi ro trong doanh nghiệp

Rủi ro pháp lý trong doanh nghiệp có thể phân loại như sau:

a. Rủi ro trong nội bộ doanh nghiệp

 • Tranh chấp thành viên góp vốn.
 • Tranh chấp lao động.
 • Các vấn đề tranh chấp bảo hiểm xã hội.
 • Lợi dụng danh nghĩa gây thiệt hại tài sản công ty.
 • Mất cắp nội bộ.

b. Rủi ro do tranh chấp với bên ngoài

 • Tranh chấp hợp đồng.
 • Tranh chấp ngoài hợp đồng.
 • Tranh chấp trong thực hiện nghĩa vụ với cơ quan nhà nước.

c. Rủi ro khách quan

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro pháp lý.cho doanh nghiệp có thể kể đến:

 • Không có ý thức “làm đúng” ngay từ đầu;
 • Cán bộ chủ chốt chưa được trang bị kiến thức pháp luật cơ bản;
 • Thông lệ kinh doanh quốc tế rất phức tạp, vị thế doanh nghiệp.Việt Nam quá non trẻ trong các giao dịch thương mại quốc tế;
 • Chưa chuẩn bị chu đáo để thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng;
 • Chưa tiên liệu các rủi ro pháp lý thường gặp và hướng quản lý;
 • Chưa xây dựng hoặc các quy trình, hệ thống phân quyền trong doanh nghiệp vận hành chưa thực sự phù hợp và hiệu quả;
 • Thiếu kinh nghiệm xử lý nhanh các tình huống rủi ro pháp lý trước khi xảy ra hậu quả;
 • Thiếu chuyên gia hướng dẫn;

Hiểu được nhu cầu của Khách hàng, LawPlus cung cấp.gói giải pháp Luật sư nội bộ, cho phép doanh nghiệp sử dụng đội ngũ luật sư.của LawPlus để cung cấp các ý kiến pháp lý thường xuyên, tầm soát.và kiểm soát các rủi ro pháp lý doanh nghiệp một cách toàn diện. Phạm vi dịch vụ có thể kể đến các dịch vụ chính dưới đây:

 1. Thẩm định các hợp đồng, thỏa thuận;
 2. Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong kinh doanh;
 3. Tư vấn xử lý các vấn đề về lao động;
 4. Soạn các mẫu hợp đồng, đào tạo áp dụng các mẫu hợp đồng;
 5. Tư vấn xử lý vấn đề bất thường trong quá trình doanh nghiệp hoạt động;
 6. Tư vấn và thực hiện đăng ký các giấy phép cần thiết cho hoạt động kinh doanh;
 7. Thẩm định, xây dựng và hỗ trợ rà soát các tài liệu pháp lý.và quy trình, quy định của doanh nghiệp;
 8. Tư vấn, đăng ký và quản lý tài sản sơ hữu trí tuệ trong và ngoài nước;

 9. Cập nhật các quy định pháp luật mới liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;
 10. Tập huấn pháp luật định kỳ cho doanh nghiệp;
 11. Tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát rủi ro pháp lý doanh nghiệp;
 12. Tham gia giải quyết các tranh chấp, tham gia tranh trụng tại tòa;
 13. Tư vấn pháp lý dự án, M&A, tư vấn chuyên sâu dành riêng cho lãnh đạo doanh nghiệp;

Law Plus cung cấp các gói dịch vụ với mức độ tham gia vào hoạt động của.doanh nghiệp khác nhau, tính trên tháng hoặc tính theo giờ, để.Khách hàng có thể lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình. Vui lòng liên hệ hotline +84 2862 779 399.hoặc email info@lawplus.vn để biết thêm chi tiết.

LawPlus

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.