THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học-2

Hiện nay, nhằm đáp ứng nhu cầu lấy chứng chỉ về ngoại ngữ.hoặc tin học ngày càng nhiều của học sinh, sinh viên, người đi làm, các.trung tâm đào tạo ngoại ngữ, tin học của các cá nhân, doanh.nghiệp, tổ chức kinh tế nước ngoài được thành lập gia tăng đáng kể. Theo đó, các trung tâm này sẽ cần phải chứng minh đáp ứng đủ điều kiện.hoạt động trước khi tiến hành đào tạo. Nhằm hỗ trợ khách hàng, LawPlus sẽ cung cấp thông tin về hồ sơ thủ tục cần thiết.cũng như những lưu ý trong quá trình thành lập trung tâm trong bài viết dưới đây.

1. Vị trí pháp lí của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Trung tâm ngoại ngữ, tin học là cơ sở giáo dục thường xuyên.thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm:

 • Trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập do Nhà nước đầu tư thành lập.và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, có.tư cách pháp nhân có con dấu và tài Khoản riêng.
 • Trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục do tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư thành lập.và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật có.tư cách pháp nhân, có con dấu và tài Khoản riêng.
 • Các trung tâm ngoại ngữ, tin học có vốn đầu tư nước ngoài do cá nhân, tổ chức kinh tế.nước ngoài đầu tư toàn bộ hoặc góp một phần vốn để thành lập.và đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, được phép.sử dụng con dấu và tài Khoản riêng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm ngoại ngữ, tin học

 • Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao.năng lực ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu của người học.
 • Tuyển sinh và quản lý người học.
 • Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra.của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng người học.
 • Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành các.chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do trung tâm tổ chức. Tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của hệ thống giáo dục.quốc dân khi đủ Điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục.và Đào tạo.
 • Thực hiện các công việc có liên quan.như biên dịch, phiên dịch, lập trình, cài đặt phần mềm.
 • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

  chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên của trung tâm.

 • Tổ chức các hoạt động nghiên cứu phát triển.trung tâm, nâng cao chất lượng giáo dục.
 • Công khai các Điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.
 • Được xác định và công khai mức thu học phí theo khóa học.của người học phù hợp với chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.
 • Xây dựng nội quy, quy định chức năng, nhiệm vụ của.các đơn vị thuộc trung tâm; quản lý, tuyển dụng, giáo viên theo chiến lược phát triển của trung tâm, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý.
 • Quản lý tài chính, tài sản của trung tâm.và được hưởng chính sách hỗ trợ ưu đãi theo quy định của pháp luật.

3. Thủ tục quyết định thành lập trung tâm

a. Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Phụ thuộc vào từng trường hợp mà người có thẩm quyền quyết định.việc thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học cũng khác. Cụ thể:

– Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng.sư phạm quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học trong.khuôn viên nhà trường.

– Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế.được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có.thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc.

– Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc; cho phép.thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc đại học, học viện, trường.đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường.và các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc tổ chức xã hội, tổ chức.xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế như quy định.

b. Hồ sơ thành lập

Theo quy định tại Điều 47 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư.và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, sửa đổi, bổ sung.bởi Khoản 20 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP.thì hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm:

– Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

– Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung:

 • Tên trung tâm;
 • Địa điểm đặt trung tâm;
 • Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;
 • Mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm;
 • Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
 • Cơ sở vật chất của trung tâm;
 • Cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch.của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm.

– Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Về cách đặt tên của trung tâm được.quy định tại Quy chế tổ chức trung tâm như sau:

– Trung tâm ngoại ngữ, tin học + Tên riêng.

– Tên riêng của trung tâm không được trùng.với tên riêng của trung tâm đã thành lập trước đó; không.sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức.và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Trung tâm ngoại ngữ, tin học có tên giao dịch bằng tiếng Việt.và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng một ngôn ngữ nước ngoài.thông dụng khác) với nội dung tương đương.

Tên của trung tâm ngoại ngữ, tin học được ghi trên quyết định.thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu.và các giấy tờ giao dịch của trung tâm.

c. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ.quy định tại khoản 2 Điều này đến người có thẩm quyền thành lập.trung tâm ngoại ngữ, tin học;

Bước 2:  Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận.đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm.ngoại ngữ, tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định;

Và, Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền.quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu.chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo.cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.”

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học-1
Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học theo quy định pháp luật Việt Nam

4. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận hoạt động đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học

a. Điều kiện chung

– Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn.theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.

– Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn.kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch.xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

b. Điều kiện cụ thể

–  Về Giám đốc trung tâm:

+ Nhân thân tốt

+ Có năng lực quản lý

+ Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học.và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ.6 bậc dùng cho Việt Nam.hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).

Hoặc tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học.và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo.Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục.và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với giám đốc trung tâm tin học).

Đảm bảo một trong hai Điều kiện quy định trên (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học).

+ Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

– Về chương trình, tài liệu dạy học:

+ Trung tâm ngoại ngữ, tin học sử dụng các chương trình do Bộ Giáo dục.và Đào tạo ban hành; tự biên soạn hoặc lựa chọn các chương trình tài liệu.của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các tổ chức giáo dục trong nước.và quốc tế phù hợp nhu cầu người học.và khả năng đáp ứng của trung tâm.

+ Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học chịu trách nhiệm trước pháp luật.và trước cơ quan quản lý giáo dục về nội dung chương trình, tài liệu dạy học tại trung tâm.

– Về giáo viên:

+ Giáo viên là người Việt Nam đủ điều kiện dạy học tin học/ngoại ngữ khi:

 • Có bằng cao đẳng sư phạm tin học/ngoại ngữ trở lên;
 • Có bằng cao đẳng tin học/ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

+ Các giáo viên là người nước ngoài dạy tin học: Có bằng cao đẳng tin học trở lên.và chứng chỉ đào tạo dạy tin học phù hợp.

+ Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể): Có bằng cao đẳng trở lên.và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

c. Thẩm quyền cho phép hoạt động

– Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép.hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

– Giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sẽ.quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm.ngoại ngữ, tin học hoạt động trong khuôn viên của trường.

d. Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động

Theo quy định của Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi.Khoản 22 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP thì hồ sơ bao gồm:

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
 • Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính.hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định.thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;
 • Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;
 • Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu.dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về.quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí.bảo đảm hoạt động của trung tâm.

Tài liệu chứng minh trên có thể bao gồm:

  • Hợp đồng thuê, mượn trụ sở nơi đặt trụ sở của trung tâm;
  • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử hữu nhà, đất nơi đặt trụ sở trung tâm;
  • Mẫu giáo trình, tài liệu sử dụng cho việc giảng dạy tại Trung tâm;
  • Danh sách giáo viên giảng dạy;
  • Danh sách nhân viên trung tâm;
  • Hợp đồng lao động với Giám đốc Trung tâm, giáo viên và các nhân viên khác;
 • Văn bản xác nhận của chính quyền địa phương đồng ý cho mở trung tâm

e. Trình tự thực hiện

Trung tâm ngoại ngữ, tin học gửi trực tiếp.hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến người có thẩm quyền cho phép hoạt động.

Trường hợp thẩm quyền quyết định thành lập thuộc Giám đốc Sở Giáo dục.và Đào tạo, tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp.hoặc qua bưu điện 01 Bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục.và Đào tạo nơi Trung tâm ngoại ngữ, tin học đặt địa điểm.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân cũng có thể nộp hồ sơ thông qua.Cổng thông tin trực tuyến: https://dichvucong.hanoi.gov.vn/nop-truc-tuyen

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày.nhận hồ sơ, người có thẩm tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản.những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.đúng quy định, người có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định.và ghi kết quả vào biên bản thẩm định.

Kết quả: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có.thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục.

Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục.thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

Trên đây là bài tổng hợp và phân tích của LawPlus liên quan đến.thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học theo quy định của pháp luật. Để được tư vấn chi tiết, hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thủ tục thành lập.và xin giấy phép hoạt động của trung tâm, vui lòng liên hệ theo hotline +84268277399 hoặc email info@lawplus.vn.

 LawPlus

 

Bài viết liên quan