dịch vụ thuế, kế toán, nhân sự

 

Chúng tôi vẫn duy trì dịch vụ tư vấn Thuế- Kế toán- Nhân sự. Với đội ngũ nhân sự và đối tác kinh nghiệm để cung cấp dịch vụ gia tăng cho các khách hàng. Chủ yếu là những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với mong muốn tạo môi trường kinh doanh toàn diện. Nơi mà các nhà đầu tư đến Việt Nam chỉ cần tập trung vào triển khai dự án kinh doanh.

LawPlus sẽ thực hiện, giải quyết các vấn để liên quan đến pháp luật. Các vấn đề làm việc với các cơ quan nhà nước, các thủ tục liên quan của doanh nghiệp.

Dịch vụ Thuế- Kế toán- Nhân sự bao gồm:

 1. Tư vấn các vấn đề về thuế, kế toán, nhân sự;
 2. Đăng ký thuế ban đầu, đăng ký kê khai thuế trực tuyến, đăng ký thanh toán thuế trực tuyến;
 3. Đăng ký hóa đơn điện tử (e-invoice); phát hành hóa đơn điện tử;
 4. Mở tài khoản ngân hàng;
 5. Theo dõi, ghi nhận sổ sách kế toán;
 6. Báo cáo tài chính;
 7. Lập tờ khai thuế, báo cáo thuế;
 8. Chuẩn bị hồ sơ kiểm toán;
 9. Tính lương; bảo hiểm; thuế TNCN;
 10. Dịch vụ đăng ký bảo hiểm lần đầu (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn);
 11. Đăng ký và khai báo tăng giảm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;
 12. Làm việc với cơ quan quản lý lao động, cơ quan bảo hiểm, cơ quan thuế;
 13. Thực hiện các báo cáo liên quan đến lao động bắt buộc theo quy định pháp luật.

Chi tiết vui lòng liên hệ chúng tôi theo hotline +84 2862 779 399 hoặc email info@lawplus.vn.