BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2022

Bảo hiểm xã hội

Chính sách bảo hiểm xã hội 2022 có những thay đổi, sự điều chỉnh quan trọng tới việc đóng bảo hiểm xã hội, chế độ hưởng bảo hiểm khi nghỉ việc,… Vì vậy,.bài viết dưới đây sẽ tổng hợp.các mức đóng bảo hiểm xã hội.trong năm 2022 mà Quý khách hàng cần chú ý và.thực hiện đúng theo quy định.  BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 202

Một số từ viết tắt:.

 • Bảo hiểm xã hội: BHXH

 • Bảo hiểm thất nghiệp: BHTN

 • Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: TNLĐ-BNN

A.   Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

1.     Mức đóng của người sử dụng lao động

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP,.Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP, Luật Việc làm 2013,.kể từ ngày 01/01/2022, người sử dụng lao động phải hằng tháng.đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.của người lao động các khoản gồm:

 1. 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 

 2. 0,5% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và.được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN.với mức thấp hơn là 0.3%. THAY ĐỔI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỪ 2022

 1. 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất;

 2. 1% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. THAY ĐỔI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỪ 2022

Tuy nhiên, từ ngày 01/7/2021.đến hết ngày 30/6/2022, người sử dụng lao động.được áp dụng mức đóng bằng 0%.quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động,.bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng.áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động,.bệnh nghề nghiệp căn cứ theo Nghị quyết 68/NQ-CP/2021 về.một số chính sách hỗ trợ người lao động.và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch.Covid-19.

Theo Nghị quyết 116/NQ-CP/2021.về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động.bị ảnh hưởng bởi đại dịch.Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022, người sử dụng lao động (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

2.     Mức đóng của người lao động Việt Nam

Người lao động Việt Nam.làm việc trong các doanh nghiệp hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2022

Theo Luật Việt làm 2013, việc đóng bảo hiểm thất nghiệp là trách nhiệm của cả người lao động và người sử dụng lao động. Cụ thể, mỗi tháng, người lao động sẽ phải trích đóng bảo hiểm thất nghiệp với mức 1% tiền lương tháng.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do doanh nghiệp quyết định là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng.thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.theo quy định của Bộ luật lao động tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, mức đóng bảo hiểm xã hội của Người lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp và người sử dụng lao động từ ngày 01/01/2022 như sau:

Mức đóng bảo hiểm xã hội của Người lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp và người sử dụng lao động

3. Người lao động nước ngoài

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 12 Nghị định 143/2018/NĐ-CP, hàng tháng, người lao động  nước ngoài đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Ngoài ra, không phải đóng các chế độ BHXH khác.

Ngoài ra, từ 01/01/2022 do được hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định này mà người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được hưởng chế độ BHXH một lần theo quy định. Cụ thể, người lao động nước ngoài tham gia BHXH sẽ được lấy BHXH 1 lần khi có yêu cầu nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

 • Đang mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

 • Đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng không tiếp tục cư trú tại Việt Nam.

 • Bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn.

Như vậy, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động nước ngoài từ ngày 01/01/2022 như sau: THAY ĐỔI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỪ 2022Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

B.   Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Theo Điều 87 Luật BHXH năm 2014, hằng tháng, người lao động tham gia BHXH tự nguyện sẽ phải đóng với mức sau:

Theo luật cũ, Người lao động tham gia BHXH tự nguyện sẽ phải đóng

Trong đó:

 • Số tiền thu nhập chọn đóng BHXH thấp nhất = Mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn

 • Mức chọn đóng BHXH cao nhất = 20 x Mức lương cơ sở

 • Mức nhà nước hỗ trợ đóng là 30% (hộ nghèo) hoặc 25% (hộ cận nghèo) hoặc 10% (đối tượng khác) của mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Từ ngày 01/01/2022, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu sẽ tăng do có sự điểu chỉnh về mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Căn cứ theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP, từ 01/01/2022, mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn sẽ tăng từ 700.000 lên 1.500.000 đồng/ tháng. Do đó, mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu sẽ tăng lên.

Nghĩa là, mỗi tháng người lao động sẽ phải trích 22% mức thu nhập mà mình lựa chọn để đóng BHXH tự nguyện. Mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu năm 2022 = 22% x 1.500.000 đồng = 330.000 đồng (mức cũ năm 2021 là 154.000 đồng/ tháng).

Ngoài ra, mức hỗ trợ tiền đóng của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện tăng so với năm 2021 là:

 • Người tham gia thuộc hộ nghèo số tiền hỗ trợ tăng từ 46.200 đồng lên 99.000 đồng/tháng (tăng 52.800 đồng);

 • Hộ cận nghèo số tiền hỗ trợ tăng từ 38.500 đồng lên 82.500 đồng/tháng (tăng 44.000 đồng);

 • Các đối tượng khác số tiền hỗ trợ tăng từ 15.400 đồng lên 33.000 đồng/tháng (tăng 17.600 đồng).

Như vậy, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất kể từ ngày 01/01/2022 là 330.000 đồng/tháng (22% x 1.500.000đ); Mức hỗ trợ tiền đóng của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện cụ thể:

Với mức chuẩn nghèo nông thôn năm 2022 là 1,5 triệu đồng/tháng và mức lương cơ sở không đổi là 1,49 triệu đồng/tháng, mức đóng BHXH tự nguyện năm 2022 của người lao động sẽ được xác định trong khoảng sau:

Mức đóng BHXH tự nguyện năm 2022 của người lao động

Trên đây là toàn bộ bài phân tích của Law Plus.về các mức đóng bảo hiểm xã hội từ ngày.01/01/2022. Để được tư vấn chi tiết nhằm đảm bảo quyền lợi của mình,.Quý khách hàng vui lòng liên hệ với.Chúng tôi theo số hotline +84 2862 779 399,.+84 3939 30 522 hoặc email info@lawplus.vn.

 

> Xem thêm: Bảo hiểm thất nghiệp

 

Law Plus

Bài viết liên quan