ĐĂNG KÝ BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ

Việc đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ (“bán rượu TDTC”) được thực hiện.theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP ban hành ngày 14/09/2017 về kinh doanh rượu.Nghị định 17/2020/NĐ-CP ban hành ngày 05/02/2020.về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh.thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

>> Xin giấy phép phân phối rượu.

>> Giấy phép sản xuất rượu thủ công

>> Xin giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Thế nào là “bán rượu tiêu dùng tại chỗ”?

Theo định nghĩa tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP.thì “Bán rượu tiêu dùng tại chỗ là hoạt động bán rượu trực tiếp cho người mua.để tiêu dùng tại địa điểm bán hàng“.

Điều kiện bán rượu TDTC

Căn cứ Nghị định 105/2017/NĐ-CP.và Nghị định 17/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện để bán rượu TDTC như sau:

  1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
  2. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.và có đăng ký bán rượu TDTC với Phòng Kinh tế.hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện.nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh
  3. Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có.Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.
  4. Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán TDTC thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công.nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này.

Đăng ký bán rượu TDTC

Theo quy định đã được điều chỉnh.bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 22/03/2020.thì thương nhân bán rượu TDTC chỉ phải đăng ký với.Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện theo Mẫu số 13.về Giấy đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại Mục II Phụ lục.ban hành kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP.

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân bán rượu TDTC

  1. Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân.phân phối, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu;
  2. Bán rượu trực tiếp cho người mua.để tiêu dùng tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân.
  3. Trong quá trình bán rượu TDTC, thương nhân phải tuân thủ.các quy định về phòng cháy và chữa cháy và bảo vệ môi trường.theo quy định của pháp luật

Kết luận

Như vậy, kể từ ngày 22/03/2020 thì việc bán rượu TDTC.không phải xin giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ.mà chỉ phải đăng ký với Phòng Kinh tế.hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện theo quy định.

Lưu ý: Nội dung tư vấn và quy định pháp luật dẫn chiếu trong bài viết là tại thời điểm tư vấn.và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này. Do đó, để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ thực hiện, vui lòng liên hệ LawPlus.qua hòm thư điện tử info@lawplus.vn.hoặc số điện thoại +84 2862 779399.

LawPlus

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.