ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Nhà đầu tư nước ngoài là một trong những đối tượng được pháp luật Việt Nam chú trọng, đặc biệt là trong hoạt động đầu tư, kinh doanh. Theo đó, không phải mọi ngành, nghề nào tại Việt Nam thì các nhà đầu tư này đều có thể đầu tư, kinh doanh mà theo đó, sẽ có những ngành, nghề hạn chế đối với cho họ tiếp cận.  TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư trong và ngoài nước, LawPlus xin gửi đến Quý khách hàng những thông tin quan trọng liên quan đến điều kiện tiếp cận thị trường cho Nhà đầu tư nước ngoài.

>>> NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

1. Nhà đầu tư nước ngoài là gì?

Căn cứ theo khoản 19 Điều 3 Luật Đầu tư 2020, Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Như vậy, có thể hiểu nhà đầu tư nước ngoài có thể là cá nhân nước .ngoài hoặc tổ chức nước ngoài có dự án đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

2. Ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường và ngành, nghề tiếp cận có điều kiện của nhà đầu tư nước ngoài

Căn cứ theo Điều 15 Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư 2020 (Nghị định 31/2021/NĐ-CP) quy định: .Ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài và hạn chế .về tiếp cận thị trường đối với ngành, nghề đó được quy định tại các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính. phủ và điều ước quốc tế về đầu tư. Theo quy định hiện nay, Chính phủ đã công bố Danh mục ngành, nghề hạn .chế tiếp cận đối với nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm:

Nhóm 1: Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường;

Nhóm 2: Ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.

2.1. Ngành, nghề chưa được tiếp cận  

Ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường là được hiểu là ngành, nghề mà pháp luật Việt .Nam và điều ước quốc tế về đầu tư không cho phép nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh; các ngành, .nghề có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh; và các ngành, nghề độc quyền nhà nước. Theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP, có 25 ngành, nghề chưa được tiếp cận. Cụ thể:

2.2. Ngành nghề tiếp cận có điều kiện 

Khác với ngành, nghề chưa tiếp cận, ngành, nghề tiếp cận có điều kiện cho phép Nhà đầu tư .nước ngoài được phép đầu tư, kinh doanh nhưng phải đáp ứng đủ các điều kiện đặt ra đối với từng ngành, nghề cụ thể. Căn cứ theo Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP, danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài bao gồm: 

3. Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài 

Căn cứ theo khoản 10 Điều 3 Luật Đầu tư 2020, điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu. tư nước ngoài là điều kiện nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng để đầu tư trong các ngành, nghề thuộc .Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật Đầu tư 2020. Điều kiện tiếp cận đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại. Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

 • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;
 • Hình thức đầu tư;
 • Phạm vi hoạt động đầu tư;
 • Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;
 • Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước .Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Bên cạnh đó, căn cứ theo khoản 3 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện (nếu có) sau đây:
 • Sử dụng đất đai, lao động; các nguồn tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản;
 • Sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ công hoặc hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước;
 • Sở hữu, kinh doanh nhà ở, bất động sản;
 • Áp dụng các hình thức hỗ trợ, trợ cấp của Nhà nước đối với một số ngành, lĩnh vực hoặc phát triển vùng, địa bàn lãnh thổ;
 • Tham gia chương trình, kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;
 • Các điều kiện khác theo quy định tại các luật, nghị quyết của Quốc hội, .pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế. về đầu tư có quy định không cho phép hoặc hạn chế tiếp cận đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Lưu ý: 

Tùy vào bản chất mà pháp luật Việt Nam quy định những ngành, nghề nào thuộc trường .hợp hạn chế tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, Nhà đầu tư nước ngoài cần lựa chọn đầu tư, kinh doanh đối với những ngành .nghề theo quy định pháp luật Việt Nam cho phép và phải chứng minh đáp ứng các điều kiện. đặt ra đối với những ngành nghề đặc biệt.

Trên đây là những thông tin quan trọng liên quan đến điều kiện tiếp cận thị trường .đối với Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do LawPlus cung cấp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Quý vị và các bạn có thể liên. hệ qua hotline 02862 779 399, 03939 30522 hoặc email info@lawplus.vn sẽ được đội ngũ LawPlus tư vấn và giải đáp thắc mắc.

Bài viết liên quan