&ev=PageView&noscript=1 />

DOANH NGHIỆP PHẢI CÔNG KHAI VIỆC ĐÓNG BHXH, BHYT  

Doanh nghiệp phải công khai việc đóng BHXH, BHYT.

Kể từ 01/01/2019, Doanh nghiệp phải công khai việc đóng BHXH, BHYT.

Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động.về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc đã được Chính phủ ban hành ngày 07/11/2018.
Nghị định này yêu cầu người sử dụng lao động.phải công khai 07 nội dung sau:
– Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo.hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;
– Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi.và các quỹ do người lao động đóng góp (nếu có);
– Tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan.đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động;
– Tình hình thực hiện nhiệm vụ, sản xuất, kinh doanh;
– Nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan.đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động;
– Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể.ngành, thỏa ước lao động tập thể khác.mà doanh nghiệp tham gia;
– Nghị quyết Hội nghị người lao động.

Để biết thêm thông tin chi tiết và hỗ trợ thực hiện, vui lòng liên hệ.LawPlus qua hòm thư điện tử info@lawplus.vn hoặc số điện thoại +84 2862 779 399 để được tư vấn.

LawPlus

Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động.về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.đã được Chính phủ ban hành ngày 07/11/2018.Doanh nghiệp phải công khai việc đóng BHXH, BHYT.
Nghị định này yêu cầu người sử dụng lao động.phải công khai 07 nội dung sau:
– Trước hết, trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo.hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;
– Tiếp theo, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi.và các quỹ do người lao động đóng góp (nếu có);
– Do đó, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan.đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động;
– Kết quả là, thực hiện nhiệm vụ, sản xuất, kinh doanh;
– Tóm lại, các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan.đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động;
– Thay vào đó, thỏa ước lao động tập thể.doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể.ngành, thỏa ước lao động tập thể khác.mà doanh nghiệp tham gia;
– Cuối cùng, nghị quyết Hội nghị người lao động.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *