DOANH NGHIỆP PHẢI SỬA GÌ TRONG NỘI QUY LAO ĐỘNG TỪ 01/01/2021

lao dong

Doanh nghiệp phải sửa gì trong Nội quy lao động từ 01/01/2021.theo Bộ Luật Lao Động 2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.đã thêm mới, điều chỉnh, bổ sung rất nhiều nội dung quan trọng.so với Bộ Luật Lao Động hiện hành. Sau đây là các nội dung thay đổi chính yếu của.Bộ Luật Lao Động 2019 liên quan đến việc Nội quy lao động.do LawPlus thực hiện, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác chuẩn bị.trong thời gian Bộ Luật Lao Động 2019 sắp có hiệu lực.

>> Xem thêm các điểm mới của Bộ Luật Lao Động 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Doanh nghiệp nào phải có nội quy lao động?

Theo quy định của BLLĐ mới thì “người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động.như vậy thì 100% người sử dụng lao động buộc phải ban hành nội quy lao động. Doanh nghiệp phải sửa gì trong Nội quy lao động từ 01/01/2021.

Tuy nhiên, người sử dụng lao có sử dụng từ 10 lao động trở lên.thì nội quy lao động phải “bằng văn bản và phải đăng ký” tại cơ quan chuyên môn.về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.

Trường hợp người sử dụng lao động có các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.đặt ở nhiều địa bàn khác nhau thì sau khi đăng ký nội quy lao động, người sử dụng lao động phải làm.thêm động tác là gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn.về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Trước khi ban hành nội quy lao động hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, người sử dụng lao động.phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động.và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

Nội quy lao động phải có những nội dung gì?

Nội dung của Nội quy lao động do người sử dụng lao động quyết định cho.phù hợp với văn hóa, quan điểm quản trị của mỗi doanh nghiệp.nhưng không được trái với pháp luật.về lao động và quy định của pháp luật có liên quan.

Có rất nhiều trường hợp, BLLĐ cho phép người sử dụng lao động lựa chọn phương án áp dụng.và ghi nhận trong Nội quy lao động thì doanh nghiệp cần đưa ra lựa chọn.và ghi vào Nội quy lao động cụ thể lựa chọn của doanh nghiệp. Ngoài ra, Luật khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện tốt.hơn quy định pháp luật cho người lao động, do đó, doanh nghiệp nào có các chính sách.phúc lợi cao hơn luật thì nên ghi nhận trong Nội quy lao động.

Phải sửa gì trong Nội quy lao động 2021
Phải sửa gì trong Nội quy lao động từ 01/01/2021

Tuy nhiên, Nội quy lao động phải có tối thiểu những nội dung chủ yếu sau đây:

 1. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
 2. Trật tự tại nơi làm việc; Doanh nghiệp phải sửa gì trong Nội quy lao động từ 01/01/2021.
 3. An toàn, vệ sinh lao động;
 4. Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý.hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
 5. Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật.công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;
 6. Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động.làm việc khác so với hợp đồng lao động;
 7. Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động.và các hình thức xử lý kỷ luật lao động;
 8. Trách nhiệm vật chất;
 9. Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động.

So với quy định pháp luật hiện hành thì người sử dụng lao động.cần bổ sung thêm các nội dung số 4, 6 và 9 vào nội quy lao động.

Ngoài ra, tại từng nội dung cụ thể thì quy định của BLLĐ mới cũng có nhiều sự.điều chỉnh khác so với quy định hiện hành nên doanh nghiệp cần rà soát lại các.nội dung thay đổi để đảm bảo phù hợp với quy định của BLLĐ mới. Cụ thể một số điểm cần rà soát lại như sau:

 1. Hình thức, loại và thời hạn của hợp đồng lao động.
 2. Thời hạn thử việc, đánh giá và thông báo khi kết thúc thử việc.
 3. Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động. Doanh nghiệp phải sửa gì trong Nội quy lao động từ 01/01/2021.
 4. Các trách nhiệm về thang lương, thông báo trả lương, trường hợp được tạm ứng lương.
 5. Thời gian làm thêm, thời gian nghỉ lễ, nghỉ việc riêng.
 6. Hình thức xử lý kỷ luật lao động, hành vi vi phạm kỷ luật lao động.
 7. Chế độ thai sản.
 8. Quy định đối với Người lao động cao tuổi, người lao động nước ngoài.

>> Quy định về hợp đồng lao động từ 01/01/2021

>> Các quy định đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam kể từ 01/01/2021.

> Các quy định đối với người lao động cao tuổi theo kể từ 01/01/2021.

Trình tự, thủ tục đăng ký nội quy lao động

Để đăng ký, người sử dụng lao động thực hiện theo trình tự:

1. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký nội quy lao động

Hồ sơ đăng ký nội quy lao động bao gồm:

 • Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
 • Bản Nội quy lao động; Doanh nghiệp phải sửa gì trong Nội quy lao động từ 01/01/2021.
 • Văn bản góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;
 • Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định.liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

 2. Nộp hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng.lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

Thẩm quyền nhận đăng ký nội quy lao động: Doanh nghiệp phải sửa gì trong Nội quy lao động từ 01/01/2021.

 • Cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.
 • Căn cứ điều kiện cụ thể, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc.Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc.Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc đăng ký nội quy lao động.

 3. Cơ quan chuyên môn xem xét, tiếp nhận hồ sơ

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu.nội dung nội quy lao động có quy định trái với pháp luật.thì cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.

Hiệu lực của nội quy lao động

Nội quy lao động có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước.có thẩm quyền quy định nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động.ban hành nội quy lao động bằng văn bản thì hiệu lực do người sử dụng lao động quyết định.và ghi nhận trong nội quy lao động. Doanh nghiệp phải sửa gì trong Nội quy lao động từ 01/01/2021.

 

Trên đây là các điểm thay đổi chính liên quan đến Nội quy lao động.sẽ có hiệu lực kể từ 01/01/2021. Quý Khách Hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ.LawPlus theo số hotline +84 2862 779 399 hoặc email info@lawplus.vn.

LawPlus

Bài viết liên quan