DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ CÓ BẮT BUỘC PHẢI CÓ KẾ TOÁN TRƯỞNG?

Doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc có KTT

DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ CÓ BẮT BUỘC PHẢI CÓ KẾ TOÁN TRƯỞNG?

Doanh nghiệp siêu nhỏ là gì?

Theo quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 quy định.một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.thì doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định như sau:

 1. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng

  1. có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người
  2. tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc
  3. tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng
 2. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ

  1. có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người
  2. tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc
  3. tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng 

Chế độ kế toán cho Doanh nghiệp siêu nhỏ có bắt buộc phải có kế toán trưởng

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.theo quy định tại Thông tư 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018.do Bộ Tài Chính ban hành. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2019, áp dụng.cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/4/2019.

 1. Tổ chức bộ máy: Doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí phụ trách.kế toán mà không bắt buộc phải có kế toán trưởng.
 2. Sổ kế toán: Doanh nghiệp siêu nhỏ được.tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán phù hợp. Nếu không tự xây dựng được thì sử dụng biểu mẫu.và phương thức ghi chép tại Thông tư này;
 3. Phương pháp kế toán: Doanh nghiệp siêu nhỏ không có nhu cầu.thì không bắt buộc phải mở các tài khoản kế toán.mà chỉ ghi đơn trên sổ kế toán để.theo dõi các khoản doanh thu và thu nhập;
 4. Báo cáo tài chính: Doanh nghiệp siêu nhỏ không.bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế.

Như vậy, các doanh nghiệp siêu nhỏ thì không bắt buộc phải.có Kế toán trưởng, không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính. Doanh nghiệp sẽ tự xây dựng biểu mẫu.sổ kế toán theo quy định tại Thông tư 132.và ghi đơn trên sổ kế toán để theo dõi các khoản doanh thu và thu nhập.

>>> Xem thêm thưởng Tết có phải là khoản bắt buộc.

Để biết thêm thông tin chi tiết và hỗ trợ thực hiện, vui lòng liên hệ.LawPlus qua hòm thư điện tử info@lawplus.vn.hoặc số điện thoại +84 2862 779 399 để được tư vấn.

LawPlus

 

 

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.