giấy phép

 

LawPlus hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục xin các loại giấy phép chính cần thiết cho quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Các loại giấy phép chính bao gồm:

 1. Các Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
 2. Giấy phép đầu tư;
 3. Giấy phép kinh doanh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (cho quyền xuất khẩu, nhập khẩu,….);
 4. Xin Giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 5. Giấy phép lao động, miễn giấy phép lao động, thẻ thường trú, tạm trú;
 6. Xin Giấy hoạt động điện lực;
 7. Giấy phép games G1, G2, G3;
 8. Xin Giấy phép lữ hành;
 9. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
 10. Xin Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp;
 11. Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại;
 12. Xin Giấy phép sản xuất rượu thủ công
 13. Giấy phép phân phối rượu
 14. Các Giấy phép bán buôn, giấy phép bán lẻ rượu
 15. Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ
 16. Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá
 17. Xin Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
 18. Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
 19. Đăng ký/ Thông báo website thương mại điện tử.

Và các giấy phép, giấy chứng nhận cần thiết khác cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.

Vui lòng liên hệ chúng tôi theo số hotline +84 2862 779 399 hoặc email info@lawplus.vn để được tư vấn cụ thể.