Hôn nhân và Gia đình

 

Với mong muốn bảo vệ tốt nhất quyền lợi của khách hàng trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Chúng tôi mang đến cho khách hàng các dịch vụ bao gồm:

Các dịch vụ về hôn nhân và gia đình:

 1. Tư vấn về các thủ tục kết hôn, ly hôn;
 2. Hợp đồng tiền hôn nhân;
 3. Điều kiện, thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài;
 4. Điều kiện, thủ tục ly hôn; phân chia tài sản, quyền nuôi con và cấp dưỡng;
 5. Tư vấn về tài sản của vợ chồng, tài sản chung, nợ chung;
 6. Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, tài sản riêng, nợ riêng;
 7. Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;
 8. Yêu cầu công nhận sự thoả thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;
 9. Thủ tục nhận nuôi con nuôi;
 10. Tư vấn Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi;
 11. Yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật;
 12. Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn;
 13. Các vấn đề về quốc tịch của con;

Chi tiết vui lòng liên hệ hotline +84 2682 779 399 hoặc email info@lawplus.vn.