RCEP-CƠ HỘI HAY THÁCH THỨC

RCEP-cơ hội hay thách thức. Với sự tham gia của Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc, RCEP được xem.là Hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới.khi đóng góp 30% GDP toàn cầu.

RCEP mở cửa cánh cửa tiềm năng cho việc giao thương, đặc biệt.là mặt hàng nông sản của Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện cho.các dịch vụ logistics, thương mại điện tử, khiến hàng hoá.đến tay người tiêu dùng giữa các nước dễ dàng. Tuy nhiên, Cơ hội và Thách thức tồn tại song song. Với sự tham gia của “ông lớn” Trung Quốc.thì sức ép về cạnh tranh và nhiều vấn đề khác trong cuộc chơi này cũng không hề đơn giản.đối với các nước thành viên khác.


 

 

RCEP-cơ hội hay thách thức
RCEP-cơ hội hay thách thức

Theo VN Express.

LawPlus.

RCEP-cơ hội hay thách thức. Với sự tham gia của Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc, RCEP được xem.là Hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới.khi đóng góp 30% GDP toàn cầu.

Việc mở cửa cánh cửa tiềm năng cho việc giao thương, đặc biệt.là mặt hàng nông sản của Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện cho.các dịch vụ logistics, thương mại điện tử, khiến hàng hoá.đến tay người tiêu dùng giữa các nước dễ dàng. Tuy nhiên, Cơ hội và Thách thức tồn tại song song. Với sự tham gia của “ông lớn” Trung Quốc.thì sức ép về cạnh tranh và nhiều vấn đề khác trong cuộc chơi này cũng không hề đơn giản.đối với các nước thành viên khác.

Bài viết liên quan