TẠM NGỪNG KINH DOANH, TIẾP TỤC KINH DOANH TRƯỚC THỜI HẠN

Trong quá trình hoạt động, vì một số lí do nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tạm ngừng kinh doanh. Sau đó, có những doanh nghiệp muốn tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo với cơ quan nhà nước. Vậy các thủ tục cần thiết mà doanh nghiệp phải tuân thủ khi thông báo tạm ngừng kinh doanh và tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo được quy định như thế nào?

Với kinh nghiệm đồng hành nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn cho quý khách hàng là quý doanh nghiệp tại Việt Nam, LawPlus xin điểm qua những quy định về Thủ tục trên theo quy định của pháp luật hiện hành để quý khách có thể nắm rõ.

>>> XIN GIẤY PHÉP NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

1. Quy định về tạm ngừng kinh doanh và tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

a. Định nghĩa

Theo quy định tại Điều 41 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì:

Tạm ngừng kinh doanh được hiểu là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện tạm.ngừng kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp.

Ngày chuyển tình trạng pháp lý “Tạm ngừng.kinh doanh” là ngày doanh nghiệp đăng ký bắt đầu tạm ngừng kinh doanh.

Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo được hiểu là ngày kết thúc tình trạng pháp lý “Tạm ngừng.kinh doanh” hay ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng.kinh doanh mà doanh nghiệp đã thông báo.

b. Thông báo cho cơ quan nhà nước

Theo đó, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản.cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng.kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm.kinh doanh có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho.Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần.thông báo không được quá một năm.

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế,.bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ,.hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động,.trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

2. Hồ sơ, trình tự thực hiện

a. Hồ sơ

Căn cứ vào khoản 2 Nghị định 01/2021 NĐ-CP thì hồ sơ cần có để đăng ký tạm ngừng kinh doanh,.tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với doanh nghiệp,.chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh bao gồm:

– Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn.đã thông báo của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; (Phụ lục II-19)

– Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh bên cạnh Thông báo tại Phụ lục II-19 nêu trên cần phải có :

+ Nghị quyết, quyết định

+ Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;

+ Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh.

b. Trình tự thực hiện

– Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm.ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục.kinh doanh.trước thời hạn đã thông báo.

– Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh:

+ Trao Giấy biên nhận

+ Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp,.chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng.kinh doanh, giấy xác nhận về việc doanh nghiệp,.chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tiếp tục.kinh doanh trước thời hạn đã thông báo trong thời hạn.03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

3. Mức phạt vi phạm đối với hành vi không thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Căn cứ điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 50 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm các nghĩa vụ thông báo khác như sau:

Theo đó, hành vi không thông báo tạm.ngừng.kinh doanh hoặc tiếp tục.kinh doanh sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền là từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Đồng thời, đơn vị bị xử phạt có trách nhiệm thông báo về thời điểm và thời hạn tạm.ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh.doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Mức phạt tiền này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 (một phần hai) mức phạt tiền đối với tổ chức.

Trên đây là bài phân tích của LawPlus về thủ tục thông báo tạm ngừng.kinh doanh, tiếp tục kinh.doanh trước thời hạn đã thông báo. Với kinh nghiệm đồng hành cùng rất nhiều Quý khách là doanh nghiệp, LawPlus mong muốn quý khách hàng có thể hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật để áp dụng vào thực tiễn. Để được tư vấn chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ với LawPlus theo số hotline +84 2862 779 399, +84 3939 30 522 hoặc email info@lawplus.vn.

Bài viết liên quan