XIN GIẤY PHÉP NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Hiện nay, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện đầu tư kinh doanh vào nhiều ngành, nghề kinh doanh khác nhau. Trong số đó, có một số ngành, nghề yêu cầu cá nhân, tổ chức muốn thực .hiện phải đáp ứng các điều kiện theo quy định. Và để đi vào hoạt động, kinh doanh, các cá nhân, tổ chức trên. phải được cấp giấy phép kinh doanh, chứng. chỉ hay văn bản chấp thuận, tùy vào ngành nghề đó. đầu tư kinh doanh có điều kiện

Với nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động xin giấy phép cho cá nhân, tổ chức muốn kinh doanh, .LawPlus xin gửi đến Quý khách hàng những thông tin quan trọng liên quan đến đăng ký ngành, nghề đầu tư .kinh doanh có điều kiện. 

1. NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN LÀ GÌ?

1.1. Định nghĩa “Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện”

Căn cứ theo khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư 2020, Ngành, nghề đầu tư kinh doanh .có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó .phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Hiện nay, danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định. tại Phụ lục IV, Luật Đầu tư 2020, bao gồm 227 ngành, nghề. So Luật Đầu tư 2014, quy định hiện hành đã giảm đi .16 ngành nghề, từ 243 xuống còn 227. 

1.2. Một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phổ biến 

Trong số 227 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy .định, có một số ngành, nghề được cá nhân, tổ chức ưu tiên lựa chọn đầu tư kinh doanh. Một số ngành nghề đó có thể kể đến như: Kinh doanh dịch vụ cầm đồ; sản xuất phim; sản xuất mỹ. phẩm; xuất khẩu gạo; kinh doanh dịch vụ in; kinh doanh xổ số; dịch vụ Karaoke; kinh doanh dịch vụ việc làm. Theo đó, những ngành, nghề quan phổ biến thông thường nhưng cầm đồ, mỹ .phẩm cũng thuộc ngành, nghề có điều kiện. Do vậy, cá nhân, tổ chức muốn kinh doanh một ngành nghề nên kiểm tra liệu có buộc đáp ứng .các điều kiện theo quy định hay không.

2. ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

2.1. Hình thức điều kiện đầu tư kinh doanh 

Điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định phù hợp với lý do quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư 2020 và phải bảo đảm công .khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư. Căn cứ theo khoản 6 Điều 7 Luật Đầu tư 2020, điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng theo các hình thức sau đây: 

 • Giấy phép;
 • Giấy chứng nhận;
 • Chứng chỉ;
 • Văn bản xác nhận, chấp thuận;
 • Các yêu cầu khác mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động .đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

2.1.1. Điều kiện về giấy phép kinh doanh

Giấy phép kinh doanh (hay thường được gọi là “Giấy phép con”) là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp, cho phép cá nhân, .tổ chức được kinh doanh một hoặc một số ngành, nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực nhất định. Theo đó, Doanh nghiệp buộc phải được cấp giấy phép kinh doanh. thì mới có thể đầu tư, ngành nghề kinh doanh này. 

Nội dung giấy phép kinh doanh sẽ tuỳ vào ngành nghề kinh doanh, loại giấy mà bạn định xin phép. Thông thường GPKD bao gồm các nội dung sau:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật;
 • Hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm kinh doanh, phân phối;
 • Phạm vi các hoạt động kinh doanh;
 • Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;
 • Thời hạn của giấy phép;
 • Các nội dung khác.

2.1.2. Điều kiện về chứng chỉ 

Khác với giấy phép kinh doạnh, chứng chỉ hành nghề là .loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và. kinh nghiệm về một ngành, nghề nhất định. Như vậy, chứng chỉ chỉ được cấp cho cá nhân chứ không phải tổ chức. Trong trường hợp doanh nghiệp muốn đầu tư, kinh doanh vào ngành nghề nào. thì buộc phải có thành viên là người được cấp chứng chỉ hành nghề đó.

Trong một số trường hợp, tùy vào từng ngành, nghề khác nhau mà yêu cầu. về số lượng cá nhân có chứng chỉ hành nghề cũng khác nhau. Yêu cầu Giám đốc doanh nghiệp hoặc người đứng đầu cơ .sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề: Giám đốc của doanh nghiệp. Hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề. 

2.1.3. Điều kiện về giấy chứng nhận

Thông thường, đây là các điều kiện liên quan đến cơ sở vật chất hoặc con người của cơ sở đó. Khi chủ thể kinh doanh đã đáp ứng được những điều kiện đó thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp cho họ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chủ thể kinh doanh mới được phép kinh doanh trong ngành nghề, lĩnh vực đó. Những loại giấy chứng nhận phổ biến hiện nay có thể kể đến như giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự..

2.1.4. Một số điều kiện khác

Văn bản xác nhận kinh nghiệm làm việc;

Phải lập dự án và được phê duyệt chủ trương đầu tư, thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập công ty để bắt đầu kinh doanh.

Các điều kiện mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới các hình thức văn bản quy định.

2.2. Quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh 

Căn cứ theo khoản 5 Điều 7 Luật Đầu tư 2020, điều kiện đầu tư kinh doanh phải có các nội dung sau đây:

 • Đối tượng và phạm vi áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh;
 • Hình thức áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh;
 • Nội dung điều kiện đầu tư kinh doanh; 
 • Hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính để tuân thủ điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có);
 • Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đối với điều kiện đầu tư kinh doanh;
 • Thời hạn có hiệu lực của giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận khác (nếu có).

3. THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH ĐỐI VỚI NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

3.1. Về hồ sơ

Tùy mỗi loại ngành, nghề sẽ có yêu cầu về hồ sơ khác nhau. Tuy nhiên, đa số cần có những loại giấy tờ như sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;
 • Điều lệ công ty;
 • Bản sao giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp có ngành nghề đăng ký kinh doanh;
 • Phương án kinh doanh;
 • Chương trình kinh doanh;
 • Giấy xác nhận kinh nghiệm hoặc chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh;
 • Giấy tờ tùy thân.

3.2. Về trình tự, thủ tục

Thông thường, thời gian xin giấy phép kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sẽ kéo dài từ 10 đến 20 ngày, phụ thuộc vào hồ sơ cung cấp đầy đủ hay không.

Xem thêm: XIN GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU

 

Những ngành nghề kinh doanh có điều kiện được pháp luật đặc biệt chú trọng. Theo đó, doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định mới có thể thực hiện kinh doanh vào những ngành nghề đó. Đặc biệt là các hình thức như có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề. 

Trên đây là những thông tin quan trọng liên quan đến thủ tục đăng ký ngành, nghề kinh doanh có điều kiện cho Doanh nghiệp Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Quý vị và các bạn có thể liên hệ qua hotline 02862 779 399, 03939 30522 hoặc email info@lawplus.vn sẽ được đội ngũ LawPlus tư vấn và giải đáp thắc mắc.

Bài viết liên quan