TÊN THƯƠNG MẠI CỦA DOANH NGHIỆP

.Bên cạnh nhãn hiệu, tên thương mại cũng là một cách để khách hàng, người tiêu dùng nhận biết được chủ sở hữu, kinh doanh dịch vụ này với chủ thể khác trên thị trường. Theo đó, tên thương mại của doanh nghiệp thường được các tổ chức kinh tế sử dụng nhiều cho hoạt động kinh doanh của mình và xem như một thương hiệu riêng trên thị trường.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn cho các cá nhân, doanh nghiệp về nhãn hiệu, tên thương mại, LawPlus xin cung cấp cho Quý khách hàng một số thông tin liên quan đến tên thương mại. 

>>> CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

1. Tên thương mại là gì? 

Căn cứ theo khoản 21 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 (Luật SHTT hiện hành), “Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Khu vực kinh doanh quy định tại khoản này là khu vực địa lý nơi chủ thể kinh .doanh có bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng.” 

Theo đó, tên thương mại của doanh nghiệp giúp khách hàng nhận biết được chủ thể kinh. doanh này với chủ thể kinh doanh khác đối với hàng hóa, dịch vụ trên cùng một thị. trường và trên một khu vực địa lý nhất định. Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương. mại là tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó. Trên thực tế, tên thương mại có thể là tên doanh nghiệp đó nếu tên doanh nghiệp .có khả năng phân biệt được giữa các chủ thể kinh doanh .trên cùng lĩnh vực và khu vực với nhau. Tuy nhiên, không phải mọi tên doanh nghiệp điều có thể được bảo hộ dưới danh nghĩa này.

2. Những trường hợp không được xem là tên thương mại 

Căn cứ theo Điều 77 Luật SHTT hiện hành, đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại bao gồm: 

  • Tên của Cơ quan Nhà nước;
  • Tổ chức chính trị;
  • Tên tổ chức chính trị – xã hội;
  • Tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp;
  • Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;
  • Hoặc chủ thể khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh.

3. Khả năng phân biệt của tên thương mại 

Căn cứ theo Điều 76 Luật SHTT hiện hành, Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng. phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong. cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Về điều kiện, theo Điều 78 Luật SHTT hiện hành, tên thương mại .được coi là có khả năng phân biệt nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng;
  • Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng. trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh;
  • Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc. với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng.

4. Những hành vi xâm phạm đến tên thương mại 

Căn cứ theo khoản 2 Điều 129 Luật SHTT hiện hành, Mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên .thương mại của người khác đã được sử dụng trước cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, .dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên. thương mại đó đều bị coi là xâm phạm quyền đối với tên thương mại. 

Bên cạnh đó, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (có hiệu lực 01/01/2023) cũng quy định việc. “Chiếm hữu, sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn .địa lý mà mình không có quyền sử dụng với dụng ý xấu, lợi dụng uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, .chỉ dẫn địa lý tương ứng nhằm thu lợi bất chính” được xem là hành vi hạn chế cạnh tranh trên thị trường. 

lưu ý 

Như vậy, tên thương mại mặc dù là đối tượng của quyền sở hữu công .nghiệp nhưng không được bảo hộ dưới hình thức cấp văn bằng. Theo đó, tên thương mại không cần phải tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ .tại Cục Sở hữu trí tuệ mà được công nhận thông qua việc sử dụng trong hoạt động kinh doanh khi đáp ứng các .điều kiện về khả năng phân biệt, không thuộc trường hợp không được xem là tên thương mại. 

Trên đây là những thông tin về tên thương mại do LawPlus cung cấp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Quý vị và các bạn có thể liên .hệ qua hotline 02862 779 399, 03939 30522 hoặc email info@lawplus.vn sẽ được đội ngũ LawPlus tư vấn và giải đáp thắc mắc.

Bài viết liên quan