THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Giấy phép lao động được hiểu là văn bản cho phép người nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Sau khi giấy phép lao động hết hạn, nếu người nước ngoài vẫn.tiếp tục làm việc tại  đơn vị đã được cấp phép thì có thể thực hiện thủ tục xin được gia hạn Giấy phép lao động.

Với kinh nghiệm đồng hành nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn.cho quý khách hàng đến từ nhiều quốc gia khác nhau làm việc tại Việt Nam, LawPlus xin điểm qua những quy định về Thủ tục.gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

>>> GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM 2021

1. Điều kiện được gia hạn giấy phép lao động

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài có thể hiểu là.việc gia hạn thời hạn của giấy phép lao động sắp hết hiệu lực, để người nước ngoài tiếp tục được làm việc hợp pháp.tại Việt nam theo đúng vị trí, chức danh và người sử dụng.lao động trong giấy phép lao động chuẩn bị hết hạn.

Căn cứ tại Điều 16 Nghị định 152/2020 NĐ-CP, thì điều kiện được gia hạn giấy phép.lao động được quy định như sau:

– Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày.nhưng không quá 45 ngày.

– Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng.người lao động nước ngoài quy định tại Điều 4 hoặc Điều 5 Nghị định này.

– Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc.cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

2.Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép lao động

Căn cứ theo Điều 17 Nghị định 152/2020 NĐ-CP, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động bao gồm:

– Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động theo mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

– 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng,.đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

– Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp.

– Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

– Bản sao chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

– Giấy chứng nhận sức khoẻ hoặc giấy khám sức khoẻ do cơ quan,.tổ chức y tế có thẩm quyền cấp của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khoẻ đến.ngày nộp hồ sơ hoặc giấy chứng nhận có đủ sức khoẻ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

– Một trong các giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

3. Thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 152/2020 NĐ-CP, thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn theo thời hạn sau đây:

– Thời hạn.của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết.

– Thời hạn.của bên nước ngoài cử người lao động nước.ngoài sang làm việc tại Việt Nam.

– Thời hạn.hợp đồng.hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

– Thời hạn.hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

– Thời hạn nêu.trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.

– Thời hạn.đã được xác định trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

– Thời hạn.trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó.

– Thời.hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

– Thời hạn.trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài trừ trường hợp không phải thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định này.

Tuy nhiên, giấy phép lao động chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm.

4. Trình tự gia hạn giấy phép lao động

– Bước 1: Trước ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép.lao động hết hạn, người nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động nộp hồ sơ.cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm).

– Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia.hạn giấy phép lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) gia hạn giấy phép lao động.

Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động, sau khi người lao động nước ngoài.được gia.hạn giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài.phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định.của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.

Lưu ý: Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm). Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Trên đây là bài phân tích của LawPlus về thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho.người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Với kinh nghiệm đồng hành cùng rất nhiều Quý khách.là người nước ngoài, LawPlus mong muốn quý khách hàng.có thể hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật để áp dụng vào thực tiễn. Để được tư vấn chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ với LawPlus theo số hotline +84 2862 779 399, +84 3939 30 522 hoặc email info@lawplus.vn.

Bài viết liên quan