THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TRUNG GIAN THANH TOÁN

Nhà đầu tư muốn thực hiện thủ tục thành lập công ty trung gian thanh toán cần tuân thủ các điều kiện sau:

>> Tư vấn pháp luật.

1. Điều kiện cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán 

Căn cứ Nghị định 101/2012/NĐ-CP thì các tổ chức không phải là.ngân hàng muốn cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải.đảm bảo đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
 • Có Đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được cấp có thẩm quyền.theo quy định tại Điều lệ của tổ chức phê duyệt, trong đó tối thiểu phải.có các nội dung:

(i) Quy trình nghiệp vụ kỹ thuật của dịch vụ đề nghị.cấp phép, gồm: Tên, phạm vi cung ứng, đối tượng khách hàng, điều kiện.sử dụng, sơ đồ và diễn giải các bước thực hiện nghiệp vụ, quy trình.dòng tiền từ lúc khởi tạo giao dịch đến lúc quyết toán nghĩa vụ.giữa các bên liên quan;

(ii) Cơ chế.đảm bảo khả năng thanh toán, gồm: Cơ chế mở và duy trì số.dư tài khoản đảm bảo thanh toán, mục đích sử dụng tài khoản.đảm bảo thanh toán;

(iii) Quy trình kiểm tra, kiểm soát.nội bộ; quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật; các.nguyên tắc chung và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; quy trình.và thủ tục giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu nại, tranh chấp;

 • Có vốn điều lệ tối thiểu là 50 tỷ đồng;

 • Điều kiện về nhân sự: Người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc) của.tổ chức đề nghị cấp phép phải có bằng đại học trở lên.hoặc có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp tại một trong.các lĩnh vực quản trị kinh doanh, kinh tế, tài chính, ngân hàng, luật;
  Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc).và các cán bộ chủ chốt thực hiện Đề án cung ứng dịch vụ trung gian.thanh toán (gồm Trưởng phòng (ban) hoặc tương đương và các cán bộ kỹ thuật) có.bằng cao đẳng trở lên về một trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân.hàng, công nghệ thông tin hoặc lĩnh vực chuyên môn đảm nhiệm;
 • Điều kiện về kỹ thuật: Có cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống công nghệ.thông tin, giải pháp công nghệ phù hợp với yêu cầu.của hoạt động cung ứng dịch vụ.trung gian thanh toán; hệ thống kỹ thuật dự phòng xây dựng độc lập.với hệ thống chính đảm bảo cung cấp dịch vụ an toàn.và liên tục khi hệ thống chính có sự cố.và tuân thủ các quy định khác về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống.công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng;

 • Đối với dịch vụ chuyển mạch tài chính, dịch vụ bù trừ điện tử, tổ chức.cung ứng dịch vụ phải được một tổ chức thực hiện quyết toán.kết quả bù trừ giữa các bên liên quan;
 • Đối với dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán cho các khách hàng có tài khoản.tại nhiều ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ phải kết nối.với một tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính.và dịch vụ bù trừ điện tử được Ngân hàng Nhà nước cấp phép để.thực hiện chuyển mạch và xử lý bù trừ các nghĩa vụ phát sinh.trong quá trình cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán của tổ chức;

2. Hồ sơ xin giấy phép 

Hồ sơ xin giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu do Ngân hàng Nhà nước quy định;
 • Biên bản hoặc Nghị quyết họp Hội đồng thành viên, Hội đồng.Quản trị (hoặc Đại hội cổ đông phù hợp với quy định tại Điều lệ hoạt động của tổ chức).thông qua Đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
 • Đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
 • Bản thuyết minh giải pháp kỹ thuật.và Biên bản nghiệm thu thử nghiệm kỹ thuật với một tổ chức hợp tác;

 • Hồ sơ về nhân sự: Sơ yếu lý lịch, bản sao được chứng thực.hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính.để đối chiếu các văn bằng chứng minh năng lực, trình độ.chuyên môn nghiệp vụ của những người đại diện theo pháp luật, Tổng.Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc).và các cán bộ chủ chốt thực hiện Đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
 • Giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, Điều lệ tổ chức.và hoạt động của tổ chức (bản sao được chứng thực.hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu).

Lưu ý: Nội dung tư vấn và quy định pháp luật dẫn chiếu trong bài viết là tại thời điểm tư vấn.và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này. Do đó, để được tư vấn chi tiết.và hỗ trợ thực hiện, vui lòng liên hệ LawPlus qua hòm thư điện tử info@lawplus.vn.hoặc số điện thoại +84 2862 779399.

LawPlus

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.