XIN GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Cùng LawPlus tìm hiểu về điều kiện và trình tự xin cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá tại Việt Nam như sau.

Thuốc lá là sản phẩm kinh doanh được quản lý chặt chẽ, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.muốn hoạt động kinh doanh liên quan đến sản phẩm này.cần phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.mới có thể tiến hành mua bán thuốc lá. Vì vậy giấy phép về mua bán thuốc lá.là yêu cầu bắt buộc phải có đối với tổ chức, cá nhân hoạt động mua bán thuốc lá.nói chung, tổ chức, cá nhân bán lẻ thuốc lá nói riêng.

>>> Xin giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

Thế nào là sản phẩm thuốc lá?

Theo định nghĩa của pháp luật Việt Nam.thì Sản phẩm thuốc lá “là sản phẩm được sản xuất.từ toàn bộ hay một phần nguyên liệu thuốc lá.và được chế biến dưới dạng thuốc điếu, xì gà, thuốc lá sợi dùng để hút tẩu.và các dạng sản phẩm khác đùng để hút, nhai, ngửi“.

Thế nào là phân phối sản phẩm thuốc lá?

Thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá “là thương nhân.mua sản phẩm thuốc lá trực tiếp từ Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá.hoặc thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá để bán.cho các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.và thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá”.

Điều kiện để được cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá 

  1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
  2. Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá.theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012;
  3. Có hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn.từ 02 tỉnh trở lên (tại địa bàn mỗi tỉnh, thành phố phải có.tối thiểu 01 thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá);
  4. Có văn bản giới thiệu mua bán của.Nhà cung cấp thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;

Hồ sơ xin cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá 

  1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá.theo mẫu Phụ lục 19 kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ban hành ngày 26/12/2018.
  2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế;
  3. Bản sao văn bản giới thiệu của các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá.hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá, trong đó.ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;
  4. Báo cáo kết quả kinh doanh của.doanh nghiệp (đối với trường hợp xin cấp lại, cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép);
  5. Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao.Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số.thuế, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh) của các thương nhân đã.hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá;

Thẩm quyền cấp Giấy phép 

Bộ Công Thương cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung.Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá;

Trình tự thủ tục xin cấp Giấy phép 

Thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá đề nghị cấp.Giấy phép lập 02 bộ hồ sơ, 01 bộ gửi cơ quan có.thẩm quyền cấp phép, thương nhân lưu 01 bộ;

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ.hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép có trách nhiệm.xem xét, kiểm tra, thẩm định và cấp Giấy phép.cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc.kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan cấp phép có văn bản.yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ.

Thời hạn của Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá

Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá có thời hạn 05 năm.

Trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, thương nhân phân phối.sản phẩm thuốc lá nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép.trong trường hợp tiếp tục kinh doanh. Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép đã được cấp, hết thời hạn hiệu lực.theo mẫu Phụ lục 4, 8, 10, 14, 19, 21 và 23 kèm.theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ban hành ngày 26/12/2018.

Chế độ báo cáo của thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá

Định kỳ 06 (sáu) tháng thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá.báo cáo tình hình kinh doanh về các cơ quan quản lý nhà nước.về công thương theo mẫu Phụ lục 69, 70, và 71.kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ban hành ngày 26/12/2018.

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân được cấp Giấy phép

Ngoài các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, thương nhân.được cấp Giấy phép còn có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Mua sản phẩm thuốc lá có nguồn gốc hợp pháp.

2. Tổ chức lưu thông, tiêu thụ sản phẩm thuốc lá trên thị trường.theo Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá được cấp.

3. Chỉ được bán sản phẩm thuốc lá cho các thương nhân có.Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá thuộc hệ thống phân phối của mình.trong phạm vi địa bàn được cấp phép.

4. Được mua sản phẩm thuốc lá từ các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá.hoặc thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá khác để bán cho.các thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá.hoặc bán tại các điểm bán lẻ của thương nhân trên phạm vi địa bàn được cấp phép.

5. Phải niêm yết bản sao hợp lệ Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn.phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của thương nhân.

6. Mỗi thương nhân chỉ được cấp một loại Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá. Thương nhân được cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá phải nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

7. Báo cáo định kỳ tình hình kinh doanh theo hướng dẫn.của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy phép.cho thương nhân theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là một số quy định của pháp luật về hồ sơ điều kiện.và thủ tục xin cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá. Nội dung tư vấn và các quy định pháp lý được tham chiếu trong bài viết là.tại thời điểm tư vấn và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm độc giả đọc bài viết này. Do đó, để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ triển khai, vui lòng liên hệ.với Law Plus qua email   info@lawplus.vn hoặc điện thoại   +84 2862 779 399.

LawPlus

 

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.