Đầu tư

 

Việt Nam là thị trường sôi động hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian gần đây. Mặc dù đã gia nhập WTO và tham gia nhiều hiệp định quốc tế, tuy nhiên, môi trường pháp lý tại Việt Nam chưa thực sự dễ áp dụng đối với các đầu tư. Do đó, các nhà đầu tư có cơ sở để lo lắng khi triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam.

Tại Law Plus, chúng tôi quan tâm và xử lý tất cả các vấn đề lo lắng của nhà đầu tư khi đầu tư tại Việt Nam. Với sự hiểu biết về kinh doanh quốc tế và am hiểu môi trường pháp lý tại Việt Nam, Chúng tôi có thể hỗ trợ các nhà đầu tư trong các giai đoạn đầu tư riêng lẻ hoặc trọn gói trong cả quá trình đầu tư.

Các dịch vụ của Law Plus:

  1. Tư vấn xác định cấu trúc pháp lý hiệu quả cho những giao dịch, ngành nghề kinh doanh của nhà đầu tư;
  2. Thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam theo nhu cầu khách hàng: văn phòng đại diện, chi nhánh, liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài;
  3. Dịch vụ xin các loại giấy phép cần thiết cho hoạt động kinh doanh;
  4. Hỗ trợ khách hàng trong việc đánh giá các đối tác, ngành nghề và địa điểm kinh doanh tiềm năng;
  5. Thực hiện việc thẩm tra pháp lý chi tiết đối với các đối tác hoặc tài sản mục tiêu (due diligence) và các hợp đồng, thủ tục trong giao dịch M&A;
  6. Xác lập Điều lệ, Nội quy lao động và các tài liệu pháp lý theo quy định pháp luật;
  7. Tư vấn soạn lập, thương lượng hợp đồng;
  8. Giải quyết các tranh chấp thương mại, lao động;
  9. Gói tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp;
  10. Gói dịch vụ kế toán, thuế, nhân sự (không bao gồm tuyển dụng).

Vui lòng liên hệ chúng tôi theo số hotline +84 2862 779 399 hoặc email info@lawplus.vn để được tư vấn cụ thể.