TÀI KHOẢN ĐẦU TƯ

quy định về tài khoản đầu tư

Tài khoản đầu tư theo quy định tại Thông tư 06/2019/TT-NHNN của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam.

Thông tư 06 ban hành ngày 26/06/2019 hướng dẫn.về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư.trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, quy định một số thay đổi liên quan đến việc mở.và sử dụng tài khoản đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài như sau:

Table of Contents/Mục lục

Theo thông tư này, doanh nghiệp có vốn đầu tư TRỰC TIẾP.nước ngoài KHÔNG CHỈ BAO GỒM “các doanh nghiệp.do nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn để thành lập, quản lý doanh nghiệp.và thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam” mà SẼ.BAO GỒM CÁC TRƯỜNG HỢP SAU ĐÂY:

a) Doanh nghiệp được thành lập theo hình thức đầu tư.thành lập tổ chức kinh tế, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài.là thành viên hoặc cổ đông và phải thực hiện thủ tục cấp.Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

b) Doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại điểm a nêu trên có.nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp, bao gồm:

(i) Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.vào doanh nghiệp (hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.hoặc không có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài) dẫn đến.nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp;
(ii) Doanh nghiệp được thành lập sau khi chia tách, sáp nhập, hợp nhất dẫn.đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ.trở lên của doanh nghiệp;
(iii) Doanh nghiệp được thành lập mới theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

Như vậy các doanh nghiệp thuộc các trường hợp sau đây:
– Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu dưới 51% vốn điều lệ.của doanh nghiệp trừ doanh nghiệp thành lập theo hình thức.đầu tư thành lập tổ chức kinh tế;
– Doanh nghiệp không phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.nhưng có nhu cầu và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận;
– Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có cổ phiếu được niêm yết.trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán;

PHẢI:
(1) đóng tài khoản đầu tư gián tiếp (nếu có) và
(2) mở tài khoản đầu tư trực tiếp để sử dụng, thay.vì sử dụng tài khoản đầu tư gián tiếp như trước đây.
*Ngoại lệ: Nếu các doanh nghiệp này đang thực hiện vay.và trả nợ nước ngoài thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.thì được tiếp tục duy trì tài khoản này để vay và trả nợ nước ngoài.

Cũng theo quy định này, thì hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam.của nhà đầu tư nước ngoài chỉ còn phạm vi sau đây, và các.nhà đầu tư này thuộc trường hợp mở.và sử dụng tài khoản đầu tư GIÁN TIẾP:

  1. Góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.vào doanh nghiệp không thuộc trường hợp đầu tư trực tiếp.nêu trên, chưa niêm yết, chưa.đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.
  2. Góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.vào doanh nghiệp có cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.trên Sở giao dịch chứng khoán.
  3. Mua, bán trái phiếu và các loại chứng khoán khác.trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

  4. Mua bán các giấy tờ có giá khác bằng đồng Việt Nam.do người cư trú là tổ chức được phép phát hành trên lãnh thổ Việt Nam.
  5. Ủy thác đầu tư bằng đồng Việt Nam.thông qua công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán.và các tổ chức được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư.theo các quy định của pháp luật về chứng khoán; ủy thác đầu tư.bằng đồng Việt Nam thông qua tổ chức tín dụng.và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được.phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư.theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
  6. Góp vốn, chuyển nhượng vốn góp của.nhà đầu tư nước ngoài trong các quỹ đầu tư chứng khoán.và công ty quản lý quỹ theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
  7. Các hình thức đầu tư gián tiếp khác theo quy định của pháp luật.

Thông tư 06/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ 06/09/2019

Để biết thêm thông tin chi tiết và hỗ trợ thực hiện, vui lòng liên hệ LawPlus qua hòm thư điện tử info@lawplus.vn hoặc số điện thoại +84 2862 779 399 để được tư vấn.

LawPlus

 

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.